Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Την Κυριακή 11-11-2012   κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του προϋπολογισμού-Θεσσαλονίκη 7:00 μ.μ  στο αγαλμα Βενιζέλου